Εκπαιδευτικό σύστημα

Στo euroline πιστεύουμε ότι ο κάθε μαθητής είναι μία ξεχωριστή προσωπικότητα με τις δικές του ιδιαιτερότητες . Προκειμένου λοιπόν να τις αναγνωρίσουμε και να τις βελτιώσουμε, έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει τις συχνές επαναλήψεις των μαθημάτων καθώς και την αυστηρή παρακολούθηση της πορείας του τόσο … Continue reading Εκπαιδευτικό σύστημα