Η τεχνολογία στο μάθημα

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, οι οποίες επιτάσσουν την εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας και προσπαθώντας διαρκώς να προσφέρουμε διδασκαλία υψηλού επιπέδου, έχουμε εισάγει σταδιακά νέες εκπαιδευτικές καινοτομίες , οι οποίες καθιστούν το μάθημα ιδιαίτερα ελκυστικό , ξεφεύγοντας πια από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Πιο … Continue reading Η τεχνολογία στο μάθημα