Παιδικά τμήματα – Senior τάξεις (English)

Α group: Seniors (9-12 ετών) Οι μαθητές εξοικειώνονται και προοδευτικά αποκτούν άνεση στην ανάγνωση και τη γραφή, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικές δομές και λεξιλόγιο, κατακτώντας τα πρώτα στάδια αναπαραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Μέσα από την δημιουργική εργασία σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα, τα role … Continue reading Παιδικά τμήματα – Senior τάξεις (English)