Σύντομη περιγραφή πτυχίων (German)

γερμανικα2

Τα πτυχία των γερμανικών, ακολουθούν τα επίπεδα βάσει του ευρωπαϊκού κοινοτικού πλαισίου, ίδια για όλες τις ευρωπαϊκές πλέον γλώσσες και διαμορφώνονται από επίπεδα Α1-Α2-Β1-Β2-C1-C2. Στο euroline ετοιμάζουμε τους σπουδαστές για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας GOETHE και για το ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.

Φροντιστήριο #1

Φροντιστήριο #2

Επικοινωνία

Το όνομα σας (απαραίτητο):

E-mail (απαραίτητο):

Τηλ. επικοινωνίας (σας):

Το μήνυμα σας:

Facebook