Σύντομη περιγραφή πτυχίων (Italian)

 

ιταλικα2

Με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπουδών, οδηγούμε τους σπουδαστές μας στην απόκτηση πτυχίου αναλόγου επιπέδου. Οι εξετάσεις γλωσσωμάθειας της ιταλικής γλώσσας, περιορίζονται στο CELI (UNIVERSITA DI PERUGIA) και στο ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ενώ απαντώνται σε όλα τα ευρωπαικά επίπεδα Α1-Α2-Β1-Β2-C1-C2.

Φροντιστήριο #1

Φροντιστήριο #2

Επικοινωνία

Το όνομα σας (απαραίτητο):

E-mail (απαραίτητο):

Τηλ. επικοινωνίας (σας):

Το μήνυμα σας:

Facebook