Παιδικά τμήματα (Français)

French is fun!

Στην ηλικία των 9 ετών , τα παιδιά καλούνται από το Δημοτικό Σχολείο να επιλέξουν μα δεύτερη ξένη γλώσσα, αυξάνοντας έτσι τις ώρες παραμονής τους στο φροντιστήριο και μειώνοντας ακόμη περισσότερο τις ελεύθερες τους ώρες. Κατανοώντας λοιπόν τις ανάγκες των παιδιών και ακούγοντας τις δικές τους φωνές και επιθυμίες, δημιουργήσαμε προγράμματα δεύτερης ξένης γλώσσας, βασισμένα κυρίως σε ευχάριστες διαδραστικές δραστηριότητες και αγαπημένα σε αυτή την ηλικία παιχνίδια, έτσι ώστε να μαθαίνουν με ευχάριστο τρόπο και να μην αισθάνονται ότι οι ξένες γλώσσες τους « κλέβουν» και άλλο από τον πολύτιμο χρόνο τους.

Τα προγράμματα στη δεύτερη ξένη γλώσσας περιορίζονται σε μία μόνο ημέρα την εβδομάδα και σε κάθε σχολικό έτος ολοκληρώνεται ένα επίπεδο με απώτερο στόχο την κατάκτηση του επιπέδου Β2 σε μόλις 4 έτη.

Κέντρο ξένων γλωσσών #1

Κέντρο ξένων γλωσσών #2

Επικοινωνία

    Το όνομα σας (απαραίτητο):

    E-mail (απαραίτητο):

    Τηλ. επικοινωνίας (σας):

    Το μήνυμα σας:

    Facebook