Σύντομη περιγραφή πτυχίων (Chinese)

Οι εξετάσεις για τα παιδιά σε γραπτό επίπεδο διεξάγονται σε τέσσερα (4) επίπεδα ενώ σε προφορικό επίπεδο σε δύο (2) επίπεδα (αρχικό και μεσαίο).

Πρώτο Επίπεδο
Στο πρώτο επίπεδο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα κινέζικα και εισάγονται στο σύστημα γραφής. Με την ολοκλήρωση του οι μαθητές γνωρίζουν ογδόντα 80 χαρακτήρες (ιδεογράμματα).

Δεύτερο Επίπεδο
Στο δεύτερο επίπεδο οι σπουδαστές είναι σε θέση να αναγνωρίσουν 150 ιδεογράμματα καθώς και να επικοινωνήσουν με απλές προτάσεις.

Τρίτο Επίπεδο
Στο τρίτο επίπεδο οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν μεγαλύτερους διαλόγους και χειρίζονται 300 ιδεογράμματα.

Τέταρτο Επίπεδο
Στο τέταρτο επίπεδο οι μαθητές μπορούν πλέον να συνδιαλέγονται σε πολύ καλό επίπεδο ενώ γνωρίζουν 600 ιδεογράμματα.

inspirat

Κέντρο ξένων γλωσσών #1

Κέντρο ξένων γλωσσών #2

Επικοινωνία

    Το όνομα σας (απαραίτητο):

    E-mail (απαραίτητο):

    Τηλ. επικοινωνίας (σας):

    Το μήνυμα σας:

    Facebook