Σύντομη περιγραφή πτυχίων (Russian)

Οι εξετάσεις διεξάγονται από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας – Λομονόσοφ και είναι πλήρως αναγνωρισμένες παγκοσμίως και από τον Α.Σ.Ε.Π.

Το TORFL (Test of Russian as a Foreign Language or Тест по русскому языку как иностранному or ТРКИ) είναι μια τυποποιημένη εξέταση που εποπτεύεται από το Ρωσικό Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης. Η εξέταση έχει έξι επίπεδα που έρχονται σε πλήρη αντιστοιχία με τα επίπεδα του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες Α1-Α2-Β1-Β2-C1-C2.

Close up image of graduating student hand accepting diploma against against white background

Κέντρο ξένων γλωσσών #1

Κέντρο ξένων γλωσσών #2

Επικοινωνία

    Το όνομα σας (απαραίτητο):

    E-mail (απαραίτητο):

    Τηλ. επικοινωνίας (σας):

    Το μήνυμα σας:

    Facebook