Σύντομη περιγραφή πτυχίων (Spanish)

Η γνώση της ισπανικής γλώσσας πιστοποιείται μέσω των διπλωμάτων του Ινστιτούτου Cervantes, σε επίπεδα Α1-Α2-Β1-Β2-C1-C2 καθώς και μέσω του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ του Ελληνικού κράτους , στα ίδια επίπεδα.

Διαφάνεια1

Φροντιστήριο #1

Φροντιστήριο #2

Επικοινωνία

Το όνομα σας (απαραίτητο):

E-mail (απαραίτητο):

Τηλ. επικοινωνίας (σας):

Το μήνυμα σας:

Facebook